Allevamento » Maschi

Daichi Di Likidado
Allevamento Di Likidado
Proprietario Allevamento: VORMUND (Inghilterra)

Pedigree: